Internationales Samba-Festival Coburg

vom 12. – 14. Juli 2024