Internationales Samba-Festival Coburg

vom 12.-14. Juli 2024